• 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X
  • 325 X

4スト ジャイロX バーハンカスタム (325 X)


装着部品
R:AW8-4st-B4 オーバーフェンダー・タイプ6 バーハン風加工 デイトナ製LEDスピードメーター
ポッシュ製LEDフューエルメーター ポッシュ製ウインカー キーシリンダーカバー キジマ製LEDインジケーター
ベーツタイプヘッドライト キタコ製ショートミラー オールペイント シートジャケット
リヤキャリア・タイプ1